Hvordan får du hjælp?

Har du været udsat for et seksuelt overgreb eller er du pårørende til en, der har været udsat for et overgreb, kan du få samtaler med en frivillig om de følelser og problemer, det giver dig.  Vi arbejder for at hjælpe og støtte seksuelt misbrugte til at mestre eget liv.

Vi tilbyder ikke terapi, men individuelle støttende samtaler med en frivillig rådgiver, som har viden og erfaring med de problemstillinger, seksuelt krænkede oplever i deres liv. Den frivillige har tavshedspligt og mulighed for at hjælpe med at få etableret hjælp fra psykolog eller behandlingssted.

Udover det inddrages andre samarbejdspartnere, såfremt det er nødvendigt og hvis du selv ønsker det. Desuden kan der tilbydes bisidder til møder med kommunale myndigheder, læger m.fl.

I forbindelse med et samtaleforløb kan du deltage i en selvhjælpsgruppe, hvor man kan dele sine oplevelser og erfaringer med andre i samme situation. I gruppen fungerer en frivillig som igangsætter gennem hele forløbet.


Både misbrugte og pårørende kan henvende sig
anonymt og gratis.

Du kan læse meget mere på Internettet – de f. eks. under følgende relevante links:

  • Landsforeningen Spor har til formål at synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, at skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk og at arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk. Se: www.landsforeningen-spor.dk
  • Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion (i Odense) er en institution baseret primært på frivillig arbejdskraft. Rådgivning individuelt og i grupper, værestedsfunktion med forskellige aktiviteter, samt professionel rådgivning ved socialrådgiver. Se: www.csm-syd-frivilligsektion.dk
  • Center for Seksuelt Misbrugte Syd (CSM Syd) yder professionel rådgivning og behandling forestået af psykologer til voksne kvinder og mænd bosiddende i Region Syddanmark, og som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. CSM Syd ligger i Odense men har en behandlingssatellit i Kolding. Se: www.csm-syd-behandling.dk
  • LMSO (Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb) er en paraplyorganisation for støttecentre, der arbejder med seksuelle overgreb. Dens hjemmeside har en adresseliste over alle støttecentre i landet. Se: www.LMSO.dk