Retshjælp

Få gratis retshjælp

Kolding Selvhjælp tilbyder gratis retshjælp ved advokat Jane Rasmussen.

Jane har mangeårig erfaring og kan give dig kompetent rådgivning i familie-, tvangsanbringelses- og straffesager.

Det kan fx være:

⇒ Tvist om forældremyndighed over børn

⇒ Hvor skal barnet bo, når I skal skilles

⇒ Hvis dit barn er tvangsanbragt af kommunen

⇒ Samvær, skilsmisse og bodeling

⇒ Hun kan være din advokat i retten.

Jane kan være dig behjælpelig med at søge om fri proces eller retshjælpsdækning gennem dit forsikringsselskab.

Ring til os, få en aftale og hør om dine muligheder.