Selvhjælpsgrupper

Se igangværende selvhjælpsgrupper her.

Alle kan blive ramt
De fleste kan blive ramt af sygdom, sorg eller problemer, som er svære at håndtere. Selvhjælpsgrupperne går ud på, at grupper af mennesker med de samme problemer hjælper hinanden ved at udveksle erfaringer og støtte hinanden, når livet er svært.

Du udveksler viden
Ideen er, at du i en gruppe mødes med jævne mellemrum for at lægge øre til hinandens udfordringer. Du vil modtage refleksioner og opbakning fra andre, som ved, hvad du gennemgår.

Skilsmisse, sygdom og ensomhed
Temaerne kan være meget forskellige, og vi har igennem årene vendt emner som misbrug, ensomhed, stress, sorg og skilsmisse i grupperne. Nogle gange har der ikke været et specifikt emne, men ønsket om personlig udvikling, som har været det bærende element.

Du skal være motiveret
Alle kan være med, uanset alder, køn, religion eller politisk overbevisning. Du skal blot være motiveret for at arbejde med din egen og andres situation.

Når man deltager i en selvhjælpsgruppe mindskes den uoverskuelige følelse af at være alene med et problem. Det kan være en hjælp at møde andre i samme situation og snakke med dem om det, som I er fælles om. Her får man mulighed for, gensidigt og på lige fod, at dele erfaringer om det, der er svært lige nu.

I gruppen kan man – sammen med andre – opbygge handlekraft og en tro på at man kan skabe positive livsforandringer. Man kan lære at man kan lade andre mere positive ting fylde i hverdagen, så at man fremover kan håndtere sine problemer på egen hånd.

Selvhjælpsgrupper består af 4-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne som f.eks. sygdom, ensomhed, sorg eller skilsmisse. Desuden findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter som f. eks. Madlavning. Alle forløb er sammensat efter deltagerens ønsker og behov – og de er selvfølgelig anonyme.

Måske har vi allerede nogle selvhjælpsgrupper, som passer til dig. Ellers kan vi måske samle deltagere til en gruppe om det emne, som netop du har brug for at snakke om.

På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, der er kvalificerede til at hjælpe grupper i gang, men kun så længe gruppen har behov for det.

Kan vi ikke hjælpe dig, har vi mulighed for at henvise til eller formidle kontakt til samarbejdspartnere uden for huset. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

Før du skrives op til en gruppe, er det vigtigt at du kommer forbi til en snak, så vi kan give dig det helt rigtige tilbud.

Ring eller mail til os, så vi sammen kan finde det tilbud der er bedst for dig, gratis. Når du kontakter os er du 100 % anonym, vi har tavshedspligt, så det er op til dig, om du vil oplyse dit navn og adresse.

 • Særligt sensitive Voksne

  I gruppen taler vi om, hvordan det er at være særligt sensitiv, lytter, og giver hinanden råd og prøver at skabe en atmosfære hvor alle føler sig accepteret og tør fortælle om de ting man har det svært med.

 • Erfaringsudviklingsgruppe omkring udfordringer i forhold til mad
  Gruppen mødes hver anden uge. Der er ikke noget med vægtkontrol eller uddeling af opskrifter. Der er en fast dagsorden til hvert møde, og du har indflydelse på, hvad der skal ske. Meningen med ERFA-gruppen er at hjælpe hinanden med at forstå, og forhåbentligt hjælpe hinanden med at løse koden. Vi giver hinanden gode råd, læser relevante artikler eller bøger eller tager til relevante foredrag.

  Vi vil gerne synliggøre, at der er en del mennesker, der er overladt til sig selv, og som har brug for hjælp uden at skulle famle sig frem. Du kan læse mere om gruppen her.

 • Skolebørn i skilsmisse
  Selvhjælp tilbyder skilsmissebørn at tale sammen med andre børn i samme situation. Et tilbud, som er både gratis og anonymt. Gruppen mødes 1 gang om ugen eller hver 14. dag alt efter behov. Forløbet strækker sig over 6-8 uger og gruppen er sammen 1,5 time pr. gang. Til gruppen er tilknyttet 2 frivillige, der har erfaring omkring børns udvikling og reaktioner. Deres opgave er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaring med hinanden.
  Forældre: Inden start orienteres forældrene pr. telefon om forløbet. Hvis der er behov er der mulighed for et personligt formøde
  Gruppestørrelse: 4-8 børn opdelt efter alder:   7 – 10 år, 10 – 13 år, 13 -I samarbejde med AKT-lærerne på Kolding Kommunes skoler, tilbydes også grupper lokalt på skolerne, du kan kontakte AKT-læreren og spørge om der er en gruppe på jeres skole. Tilmelding kan ske hos Kolding Selvhjælp.
 • Kom videre mand
  Kom videre mand er en lukket gruppe for mænd, som kører en fast ugedag i 8 uger.
  Gruppen er for dig der har været igennem en skilsmisse, mistet dit job, ramt af sygdom eller noget helt 4. Altså for dig, der er et sted i livet, hvor det er svært at komme videre.
  Vi arbejder på at finde glemte ressourcer frem, finde din indre kampgejst igen samt se hvilke muligheder, der nu ligger forude.
  Gruppen kørers af 2 frivillige veluddannede instruktører, som vil guide og hjælpe dig alle gennem forløbet, så du kommer styrket ud på “den anden side”.
 • Pårørende til selvmord
  Er du pårørende til en selvmordstruet person? Mangler du redskaber og viden? Så er der hjælp på vej. Kolding Selvhjælp og NEFOS – Netværket for selvmordsramte – er klar med samtaletilbud og gruppetilbud til “Pårørende til selvmordstruede”. Tilbuddet er gratis og alle kan henvende sig.

  Kontakt NEFOS på telefon 65 48 17 70/51 90 95 84 eller Kolding Selvhjælp på 75 50 79 02.

 • Sorggruppe
  I en sorggruppe møder du andre, som også sørger over tabet af en eller flere nærtstående. Man mødes i gruppen og fortæller hinanden om sin sorg og savn og får luft for tanker og følelser. I en tryg og tillidsfuld atmosfære, får du mulighed for  at blive hørt i din sorg og modtage forståelse for dine tanker og følelser, at få forståelse for sorgens naturlige udtryk, at modtage gruppens støtte og hjælp i dit sorgarbejde. Du kan eventuelt at skabe et nyt netværk og få mere klarhed og fokus i dit videre og forandrede liv.
 • Voksne overlevere efter seksuelle overgreb
  Mindst 10% af alle danskere har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen – overgreb som de aldrig har talt om eller har fået hjælp til at bearbejde. Derfor har mange fået senfølger i form af angst, depression, stress og meget andet. Det er vigtigt at bryde tabuet og tale med andre, der har oplevet det samme og hjælpe hinanden til ikke længere at være ofre men overlevere.

 • For unge
  Kærestesorger, konflikter med forældre, identitetsforvirring, følelsen af ensomhed eller svigt af vennerne, seksuelle overgreb – alt sammen tankekaos der sluger energi, og som er rigtigt svært at tumle med alene. Og så føles det bare helt umuligt, også at skulle grave det fornødne overskud frem til at få fodfæste i uddannelses- eller arbejdslivet. Går du og tumler i et tankekaos, føler dig energiforladt og mangler gnisten, er vi også til for dig. Du kan få en at snakke fortroligt med alene, eller du er velkommen sammen med andre unge

Er du interesseret i at komme med i en af grupperne, eller måske har en idé til en gruppe du syntes der er behov for, skal du blot henvende dig.
Al deltagelse er gratis, vi har tavshedspligt og fører ingen registrering.

333