Demens – en stor udfordring for ægtefællen

Demens

Er du ægtefælle til en person, der lider af Demens?

Så har du måske lyst til at være en del af et Netværk hos Kolding Selvhjælp? At være pårørende til et menneske med en demenssygdom er ofte en stor udfordring. Mange føler sig alene med omsorgsopgaven.

Man kan få hjælp
I dag skønnes over 87.000 danskere at have sygdommen, og frem mod 2040 forventes antallet at blive fordoblet, fordi vi danskere bliver ældre og ældre. Det kan være vanskeligt at tale om demens – både at forstå og forklare, hvad demens handler om, og hvad demens kræver og skaber af nye behov. At leve sammen med en person med demens kræver nye samværsformer.

Udfordringen er at finde nye måder at gøre tingene på, hvor den syges behov og følelser stadig bliver anerkendt.

Kom med i en pårørendegruppe
Ved at deltage i en pårørendegruppe og mødes med andre i samme situation kan man bryde med den følelse. I gruppen finder man gensidig støtte, udveksler følelser og erfaringer.

Mød op på Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding.

Vi mødes torsdag den 27. september, den 18. oktober, den 8. og igen den 29. november 2018 i tidsrummet mellem kl. 10:00 til 12:00.

Yderligere oplysninger fås hos:
info@koldingselvhjaelp.dk
Tlf. 7550 7902

Vi ses!

333