Den gode støtte til mennesker med senfølger fortsætter

Kolding Selvhjælp får bevilget 370.000 kr. fra Offerfonden til arbejdet med senfølger.

Kolding Selvhjælps støttecenter for seksuelt misbrugte, der nu har eksisteret i over 20 år, har fået bevilget 370.000 kr. fra Offerfonden til et projekt, der skal gøre det muligt at fortsætte og udvide arbejdet for denne målgruppe, som udgør mellem 10 og 20% af befolkningen.

Lang ventetid på professionel behandling

I Danmark er der kun 4 statsstøttede centre (Center for Seksuelt Misbrugte), som yder gratis professionel psykologbehandling til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Centrene ligger i København, Aarhus og Odense samt Odenses satellit i Vojens. Desværre er der op til 2 års ventetid på behandling på centrene.

Ingen ventetid i Kolding Selvhjælp

I Kolding Selvhjælp kan man få støttende samtaler med en erfaren frivillig, få bisidderhjælp, deltage i en selvhjælpsgruppe eller bruge caféen, hvor man kan møde andre, der har oplevet det samme. Al hjælp er gratis og anonym, og der er ingen ventetid.

Frivillig indsats er et godt supplement

Den frivillige indsats er et godt supplement til den professionelle behandling – den gør noget andet og er en mulighed for understøttende hjælp til brugeren både før, under og efter behandlingsforløbet. De frivillige yder ikke terapi eller behandling, men møder brugeren i øjenhøjde og tilbyder hjælp til at opbygge tillid og håb om et bedre liv.

Læs hele pressemeddelelsen her

333