Generalforsamling – Dagsorden

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019, onsdag den 24. april kl. 19-22, Banegårdspladsen 2, 2. sal

1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning – Forelæggelse og godkendelse

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018

4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2019

5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

6. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se nedenfor)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – se nedenfor

8. Eventuelt

7) Bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Munk (formand)- ikke på valg

Jette Hvidtfeldt (næstformand) – ikke på valg

Jette Sarnov (kasserer) – genopstiller

Randi Nørskov – ikke på valg

Otto Skak – genopstiller

Suppleanter:

Ole Dahl

Ida Lyng

Der skal vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år:      

Kandidater kan opstille på generalforsamlingen.

For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal du have betalt kontingent for 2019 senest den 24. februar ifølge vedtægterne, der kan ses på hjemmesiden: www.koldingselvhjaelp.dk

Efter generalforsamlingen er der et let traktement.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Marianne Munk

Bestyrelsesformand