Gratis retshjælp ved advokat

Nu tilbyder Kolding Selvhjælp gratis retshjælp ved advokat Jane Bech. Jane har mangeårig erfaring og kan give dig kompetent rådgivning i familie-, tvangsanbringelses- og straffesager. Det kan fx være

  • Tvist om forældremyndighed over børn
  • Hvor skal barnet bo, når I skal skilles
  • Hvis dit barn er tvangsanbragt af kommunen
  • Samvær, skilsmisse og bodeling
  • Hun kan være din bisidder og eventuelt være din advokat i retten.
  • Hvis du har været et offer for vold eller voldtægt.

Læs mere om på siden Retshjælp.

333