Kolding Selvhjælp har fået ny bestyrelse

Kolding Selvhjælp har afholdt ordinær generalforsamling den 24. april 2019 i foreningens lokaler på Banegårdspladsen 2 i Kolding.

På generalforsamlingen blev følgende valgt til bestyrelsen, som blev øget med 2 medlemmer: Marianne Munk, Jette Sarnov, Jette Hvidtfeldt, Otto Skak, Ole Dahl, Randi Nørskov Patrzalek, Britta Buhl som suppleanter valgtes Bente Thaarup og Ida Lyng.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Efter mange år som formand valgte Marianne at trække sig. Marianne har gjort et kæmpe arbejde i Kolding Selvhjælp som formand i en turbulent tid med flere strukturændringer. Marianne fortsætter i foreningen, hvor hun nu vil arbejde med det, som hun aller mest brænder for – støtte til mennesker med senskader efter seksuelle overgreb.

Som ny formand valgtes Jette Sarnov. Jette var med til at starte foreningen sammen med Lisbeth Bonde Petersen og andre ildsjæle i 1987 og var aktiv frivillig i en årrække, lige som hun i mange år har været formand for Bjert/Stenderup Husholdningsforening. Jette kom tilbage til Kolding Selvhjælp for et par år siden og har indtil nu fungeret som kasserer. Jette vil være med til at fastholde Kolding Selvhjælps grundlæggende værdier og videreføre foreningens aktiviteter.

Som ny kasserer valgtes Jette Hvidtfeldt, som sekretær Ole Dahl.

Generalforsamlingen havde et flot fremmøde og forløb stille og roligt – derefter var der et dejligt traktement med laks og jordbærtærte.

Se artikel fra Fredericia Dagblad her