Regler for lokaleudlån

Regler for lokaleudlån i Foreningernes Hus,
Banegårdspladsen 2, 2. sal, 6000 Kolding

Kolding Selvhjælp har fået til opgave af Kolding kommune, at administrere lokaleudlån i Foreningernes Hus. Lokalerne kan kun benyttes af medlemmer som kan være foreninger, grupper og interesseorganisationer, der via deres virke har et social- og sundhedsfagligt formål og er hjemmehørende i Kolding kommune.

Aktiviteten må ikke have noget kommercielt formål.

Medlemskab: 100 kr. pr. indeværende kalenderår.

Kan indbetales på: Sparbank Nord 9277-4577889002.

Lokalerne

 • Konference lokale
  med borde og stole til 20 personer samt IT-udstyr: 1 projektor, 1 whiteboard
 • Lille mødelokale
  med bord og stole til 6 personer
 • Store mødelokale
  med borde og stole til 10-12 personer
 • Dagligstuen
  med bord og 4 sofaer med plads til 10-12 personer

  Der kan grundet Covid19 situationen være ændrede regler for hvor mange der kan være i de forskellige lokaler. Ring til os for at høre nærmere.

Hvem kan bruge lokalerne

 • Alle medlemmer af Kolding Selvhjælp
 • Lokalerne må kun benyttes efter aftale – lokalet skal bookes via hjemmesiden se her (link)
 • Hvis lokalet benyttes uden booking, kan personalet bede jer om at forlade lokalet.

  I helt særlige tilfælde efter aftale med kontoret/bestyrelsen, vil lokale kunne udlånes til en forening der ikke har hjemsted i Kolding kommune. Pris for leje vil være:

 • Konference lokalet med følgende udstyr:
  1 projektor, 1 whiteboard, borde og stole til 20 personer:
  2.000 kr. pr. dag 1.000 kr. for 4 timer.
 • Lille mødelokale til 10-12 personer:
  1.000 kr. pr. dag,  500 kr. for 4 timer.
  Der betales ikke moms.

Husregler

Alle ønsker at komme til lokaler, der er pæne og ordentlige.
Sørg for at aflevere lokalet i den stand, som I selv ønsker at modtage det.

Brug af lokalerne

 • Forinden udlån, skal der ved personligt fremmøde i åbningstiden aftales med kontoret, hvornår nøgle hentes, gennemgås husregler og betales depositum 200 kr. pr. nøglesæt.
  Bliver nøgler ikke afleveret til aftalt tid, gives depositum ikke tilbage.
 • Ved arrangementer skal der tages hensyn til andre brugere af huset.
 • Lokalerne kan anvendes i tidsrummet 9.00 til 22.00.
 • Lokalerne kan ikke anvendes til private fester.
 • Det er ikke tilladt at overnatte i lokalerne.
 • Lokalerne er røgfrit område. Der kan ryges udenfor på terrassen ved det opstillede askebæger.
 • Der må ikke nydes euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Ved arrangementer, hvor der nydes alkohol, skal alkoholen nydes moderat og der skal tages hensyn til andre brugere af huset. Dette skal forinden aftales med kontoret.
 • Såfremt der ønskes at låne AV-faciliteter, skal dette i god tid aftales med personalet.

Efter brug af lokalerne

 • Lokalet afleveres altid rengjort og i ordentlig stand.
 • Borde og stole stilles som da I kom.
 • Gulve fejes og bordene tørres af. Er der spildt på gulvet skal dette vaskes af.
 • Affaldsposerne i lokalerne tømmes efter brug.
 • Service sættes rengjort på plads i køkkenet.
 • Vinduer lukkes og lyset slukkes i det lånte lokale.

Klage over lokaler

 • Hvis lokalet ikke er efterladt i ordentlig rengjort stand efter brug, vil personalet via mail påtale dette. Ved behov for ekstra rengøring fremsendes en regning på 300 kr. Efter tre fremsendte regninger indkaldes foreningen til møde med bestyrelsen, og det vurderes om udlån kan fortsætte.
 • Modtager I et lokale, som ikke er afleveret i ordentlig stand, sendes en besked på mail til Kolding Selvhjælp: info@koldingselvhaelp.dk.

Brug af køkken

 • Kaffemaskine og kogekedel kan frit benyttes.
 • Medbring selv kaffe/the.
 • Service kan frit benyttes og tages med ud i de bookede lokaler.
 • Køkkenet kan bookes til madlavning efter aftale med daglig leder, men de øvrige foreninger har adgang til køkkenet, så de kan lave kaffe/the og rette an til deres møder.
 • Ved madlavning – køkkengulvet SKAL altid vaskes herefter.
 • Køkkenet kan max. bookes til madlavning to gange om måneden. Har en forening behov for yderligere, kan der ansøges om dispensation hos personalet.
 • Ved madlavning skal køkkenet være ryddeligt, når man går ind for at spise i et andet lokale.

Opvask

 • I skal selv fylde opvaskemaskinen og sætte den i gang. Tøm den for rent service inden brug.
 • Der må ikke efterlades snavset service i køkkenet. Hvis der ikke er plads i opvaskemaskinen, SKAL der vaskes op i hånden.
 • Termokander tømmes, skylles, tørres af og sættes på plads.

Affald

 • Affaldsposer under køkkenvasken samt den grønne pose med madaffald SKAL tømmes inden du forlader lokalerne.
  Affaldet skal du smide i de underjordiske containere der ligger overfor Netto.
  Du må IKKE bruge skraldespanden der står ved indgangen.

Oprydning

 • Kaffemaskiner tømmes.
 • Køkkenbordet tørres af og gulvet fejes, er der spildt på gulvet skal det tørres op.
 • Kogeplader og ovn skal tørres af efter brug.
 • Efter madlavning skal der vaskes gulv.
 • Affld tømmes

Køleskab

 • De foreninger der stiller madvarer i køleskabet til senere brug, skal skrive navn/dato på madvarerne og selv smide madvarer med overskreden dato ud.
 • Ikke mærkede madvarer vil blive smidt ud.

Andre praktiske oplysninger

Nøgler

Udlevering af nøgler, 2 stk., til henholdsvis hoveddøren i stueetagen og døren ind til vores lokaler på 2. sal.

Nøglerne koster 200 kr. i depositum.

Nøglerne er til personligt brug og må ikke overdrages til en anden person.

Huset må kun benyttes efter aftale og misbrug medfører konfiskering af nøgler og du er ansvarlig overfor gældende husregler.

Såfremt nøglen overdrages til anden person, kan Kolding Selvhjælp inddrage nøglen.

Opbevaringsskab

Det er muligt, at låne et lille skab til opbevaring af materialer, kaffe m.m. Det koster 50 kr. i depositum for udlevering af nøgle til skabet.

Kopiering

Priser for kopier inkl. hvidt papir.

1,00 kr./stk. A4

2,00 kr./stk. A3

Ved kopiering på overheads ark skal du købe Canon-ark af Kolding Selvhjælp.

Overheads ark koster 5,00 kr./stk.

Lamineringsfolie koster 1,00 kr./stk. for A4 og 2,00 kr./stk. for A3.

Lamineringsmaskinen står i kopirummet.

Din forening får udleveret en kode, når I skal bruge maskinen.

Der bliver sendt regning ud for kopiering 4 gang om året.

Brand- og Evakueringsplan

Evakuér alle i lokalerne

Råb ”BRAND” og tjek om der er nogen i de andre rum. Mødeleder er ansvarlig for evakuering af sit rum.

Evakuere altid bygningen når I hører røgalarmen.

Alarmer brandvæsenet

Ring 112

Oplys navn, adresse, hvad der er sket og omfang:
Kolding Selvhjælp, Banegårdspladsen 2,2, 6000 Kolding.

Begræns skaden

Luk døre og vinduer. Begræns skaden ved brug af brandslukningsmateriale:
 • Brandslange findes på væggen i baggangen.
 • Brandtæppe i køkken ved køleskabet.

Personskade

Førstehjælpskasse forefindes i køkkenet øverst på hylden i en orange boks.

Forlad bygningen

Gå til nærmeste flugtvejsudgang:
 • Bagtrappe for enden af gangen.
 • Opgangstrappen.
 • Elevator må IKKE benyttes ved brand.
  Samlingsstedet er på fortov ude foran bygningen i Jernbanegade.

Modtag brandvæsnet

 • Fortæl om alle er kommet ud, hvor det brænder, og hvad der brænder

GIV BESKED: Til leder eller kontoret så hurtigt som muligt.

333