Mentorstøtte fra Velliv Foreningen

Velliv Foreningen

Kolding Selvhjælp får hjælp til at starte en mentorordning

Mange unge kæmper med en række udfordringer, herunder oplevelsen af ensomhed, mistrivsel, udsathed, sårbarhed og angst. Kolding Selvhjælp vil hjælpe unge med forskellige udfordringer til udnyttelse af deres fulde potentiale og til evt. at bryde den sociale arv.

Projektet har til formål at kunne øge livskvaliteten for de unge og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Læs mere om støtten fra Velliv Foreningen her

333