Støttecenter

Kolding Selvhjælps Støttecenter mod seksuelle overgreb

Siden 1996 har Kolding Selvhjælp haft et støttecenter for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Der er meget få tilbud i Danmark om målrettet behandling af voksne med senfølger, og det er vort ønske at udbygge dette vigtige område. Vi er aktive omkring synliggørelse af os selv i det omfang økonomien tillader det. Vi samarbejder gerne med foreninger, læger, psykologer, mødrehjælpen, præster, skoler, sundhedsplejen osv., der har relevans i forhold til fremmende og forebyggende arbejde.

Vi er anerkendt som støttecenter af Socialstyrelsen og har gennem årene haft mange henvendelser og gode resultater. Brugerne kan hos os få anonyme længerevarende samtaleforløb, ofte over et eller flere år med frivillige, der har et særligt kendskab til denne problemstilling. Vi har årligt ca. 25 – 30 henvendelser, hvor de fleste har resulteret i faste samtaleforløb eller i medlemskab af en selvhjælpsgruppe med mennesker i samme situation.

I september 2016 startede et nyt projekt for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og deres pårørende. Projektet er finansieret med 250.000 kr. fra statens PUF-midler. Det løber i hele resten af 2017, og vi vil forsøge at få det forlænget.

Find os på Facebook

Besøg Facebook-siden Støttecenter for seksuelt misbrugte