Hvad er seksuelle overgreb

Det er, hvis man som barn eller voksen har oplevet at blive udnyttet af en person, der har skaffet sig selv seksuel tilfredsstillelse, eksempelvis ved at være tvunget til at se på eller deltage i handlinger af seksuel karakter eller tvungen berøring af kroppens intime områder.

Vi ved fra nyere undersøgelser, at ca. 11-12 % af befolkningen har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Det er ikke kun piger der udsættes for overgreb – ca. en tredjedel er drenge. Krænkerne er flest mænd, men også kvinder og store piger, og ca. en tredjedel af krænkelserne påføres af jævnaldrende eller lidt ældre børn.

Hvad er senfølger?

Senfølger er en overset folkesygdom. Der er et stort behov for en indsats på området. Vi ved også fra statistikker, at mange af de krænkede lider af fysiske, psykiske og sociale problemer som bl.a. stress, angst og depression, problemer med seksualitet, parforhold og børn. Mange har spiseforstyrrelse og anden selvskadende adfærd som f. eks. at skære i sig selv for at døve smerten. Mange havner i forskelligt misbrug og nogle ender med at begå selvmord.

Et udbredt problem er, at mange har ikke kunnet koncentrere sig om skolegang og undervisning og ikke kunne gennemføre en uddannelse. Derfor kan det være svært at fastholde et arbejde, og ofte har de har langvarige sygdomsperioder med bl.a. psykiatriske indlæggelser. Derfor er der mange, der står uden for arbejdsmarkedet, og er ofte på måske livsvarig offentlig forsørgelse.

Det kan være svært at forstå, at noget, der for længst er overstået, stadig kan påvirke voksenlivet så meget. Erfaringsmæssigt ved vi, at seksuelle overgreb bl.a. kan få betydning for den ramtes selvtillid, evnen til at sætte grænser, forholdet til andre mennesker og evnen til at indgå i sociale relationer.
Når overgrebene er ophørt, vil reaktionerne ikke bare forsvinde af sig selv. Oftest sker det modsatte, den misbrugte oplever at komme længere og længere ind i følgevirkningerne af overgrebene. Det kaldes senfølger. Som voksen kan det efterhånden være svært at adskille årsag fra virkning.  Mange af de problemer, som den misbrugte oplever, bliver som regel ikke tilskrevet de seksuelle overgreb. Eksempelvis vil en kvinde, som har haft mange mislykkede parforhold, ikke tænke på, at det kan skyldes senfølgerne af det seksuelle overgreb.

Hyppige problemstillinger for de ramte kan være: stress, angst, depression, mindreværd, skam, skyld, frygt, mistillid, undertrykt vrede, bitterhed, had, manglende personlige grænser, seksuel dysfunktion, problemer i parforholdet etc. Mange krænkede kvinder havner i voldelige parforhold eller prostitution.

At blive udsat for seksuelt overgreb betyder for de fleste, at de mister tilliden til andre mennesker, og trækker sig tilbage fra verden. Den seksuelt krænkede, oplever ofte en følelse af at være anderledes, udenfor, ikke forstået, ikke mødt og ensom. Ofte vil det indre kaos, samt skammen og skyldfølelsen følge den misbrugte resten af livet.

Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige

Seksuelt krænkede har ofte behov for hjælp fra en person udenfor deres eget netværk til at støtte dem i de problemstillinger, som måtte opstå. Det er her Kolding Selvhjælp kan gøre en forskel. Det er svært at gå alene med hemmeligheden. Vi tilbyder fællesskab og rådgivning til alle. der har været udsat for seksuelle overgreb.

Har du brug for en snak så ring og aftal en tid til en uforpligtende snak med en af os… gratis og anonymt.

Ønsker du mere viden så se under følgende relevante links.

333