Støttecenter

 

Støttecenter mod seksuelle overgreb


Siden 1996 har Kolding Selvhjælp haft et støttecenter for voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb. S
tøttecenteret er anerkendt af Socialstyrelsen og har
årligt ca. 25 – 30 henvendelser.
Vi har årligt ca. 25 – 30 henvendelser, hvor de fleste har resulteret i faste samtaleforløb eller i medlemskab af en selvhjælpsgruppe med mennesker i samme situation.

Anonymt og uden registrering
Brugerne kan hos os få anonyme længerevarende samtaleforløb med frivillige, der har et særligt kendskab til denne problemstilling. Kolding Selvhjælp kan tilbyde bisidderstøtte samt mentorhjælp. Eller man kan indgå i en selvhjælpsgruppe med mennesker i samme situation. Endvidere er der åben Senfølgecafé hver 14. Dag.

Kolding Selvhjælp er aktive omkring synliggørelse af problemet gennem afholdelse af foredrag
og arrangementer for fagpersoner samt den årlige Synlighedsdag.

Tilbuddene til senfølgeramte er anonyme og gratis, og er et supplement til den
professionelle behandling før, under og efter.

Der er meget få tilbud i Danmark til voksne med senfølger, og det er Kolding Selvhjælps ønske at udbygge dette vigtige område. Derfor er vi sammen med Aabenraa Selvhjælp og Haderslev Selvhjælp indgået i et formaliseret samarbejde med CSM Syd, Center for seksuelt misbrugte, Frivilligsektionen.

Desuden samarbejder vi med landsforeningen Spor, som er en brugerforening for misbrugte med
senfølger. Øvrige samarbejdspartnere er: Foreninger, læger, psykologer, terapeuter, præster, skoler, sundhedsplejen, mødrehjælpen og kommuner der har relevans i forhold til fremmende og forebyggende arbejde.

Vi støttes bland andet af.

Vi modtager økonomisk støtte til vores arbejde hos lokale og landsdækkende fonde.
I årene 2016-2017 fik vi penge til et projekt for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og deres pårørende. Projektet var finansieret med 250.000 kr. fra statens PUF-midler.

I 2018-2019 modtog vi 87.000 kr. fra Kai D-fonden i Kolding.

P.t. støttes vi fra Offerfonden med 370.000 kr. til projekt omkring senfølgeramte, der løber i perioden 2019 – 2021.

 

Find os på Facebook
Besøg Facebook-siden Støttecenter for seksuelt misbrugte

 

 

333