Støttecenter

Støttecenter mod seksuelle overgreb


Siden 1996 har Kolding Selvhjælp haft et støttecenter for voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb. S
tøttecenteret er anerkendt af Socialstyrelsen og har
årligt ca. 25 – 30 henvendelser.
Vi har årligt
ca. 25 – 30 henvendelser, hvor de fleste har resulteret i faste samtaleforløb
eller i medlemskab af en selvhjælpsgruppe med mennesker i samme situation.

Anonymt og
uden registrering
Brugerne kan
hos os få anonyme længerevarende samtaleforløb med frivillige, der har et
særligt kendskab til denne problemstilling. Kolding Selvhjælp kan tilbyde
bisidderstøtte samt mentorhjælp. Eller man kan indgå i en selvhjælpsgruppe med
mennesker i samme situation. Endvidere er der åben Senfølgecafé hver 14. Dag.

Kolding
Selvhjælp er aktive omkring synliggørelse af problemet gennem afholdelse af foredrag
og arrangementer for fagpersoner samt den årlige Synlighedsdag.

Tilbuddene
til senfølgeramte er anonyme og gratis, og er et supplement til den
professionelle behandling før, under og efter.

Der er meget få tilbud i Danmark til voksne med senfølger, og det er Kolding
Selvhjælps ønske at udbygge dette vigtige område. Derfor er vi sammen med
Aabenraa Selvhjælp og Haderslev Selvhjælp indgået i et formaliseret samarbejde
med CSM Syd, Center for seksuelt misbrugte, Frivilligsektionen.

Desuden samarbejder
vi med landsforeningen Spor, som er en brugerforening for misbrugte med
senfølger. Øvrige samarbejdspartnere er: Foreninger, læger, psykologer, terapeuter,
præster, skoler, sundhedsplejen, mødrehjælpen og kommuner der har relevans i
forhold til fremmende og forebyggende arbejde.

Vi støttes
bland andet af.

Vi modtager
økonomisk støtte til vores arbejde hos lokale og landsdækkende fonde.
I årene 2016-2017 fik vi penge til et projekt for voksne med senfølger efter
seksuelle overgreb og deres pårørende. Projektet var finansieret med 250.000
kr. fra statens PUF-midler.

I 2018-2019
modtog vi 87.000 kr. fra Kai D-fonden i Kolding.

P.t. støttes
vi fra offerfonden til projekt omkring senfølgeramte, der løber i perioden 2019
juni 2021. Det er finansieret af Offerfonden med 370.000 kr.

 

Find
os på Facebook

Besøg Facebook-siden Støttecenter
for seksuelt misbrugte