Privatlivspolitik

Persondataloven og privatlivspolitik

Det nye EU-direktiv “General Data Protection Regulation” (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at der bliver sat endnu større fokus på persondatasikkerhed, og at der bliver stillet nye krav til, hvordan virksomheder og organisationer beskytter dine persondata.

Indsamling og formål Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne opretholde kontakt med Kolding Selvhjælps medlemmer, frivillige og brugere. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde dette formål.

Kolding Selvhjælp indsamler kun følgende oplysninger:

– Medlemmer: Vores medlemmer er enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af foreningen. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemmer: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, for foreninger og virksomheder evt. hjemmesideadresse og facebookside.

– Frivillige: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, arbejdsområde
– Brugere: Fornavn, telefonnummer, e-mail, kommune, alder
– Derudover registrerer vi persondata i form af navn på leder af og bestyrelsesmedlemmer for organisationen.

Disse oplysninger offentliggøres på vores hjemmeside. Formålet hermed er at give et overblik over organisationer for såvel samarbejdspartnere som borgere, der ønsker at komme i kontakt med os.

Samtykke
Samtykke skal være eksplicit og giver Kolding Selvhjælp lov til at bruge oplysninger til et formål, der er tydeligt angivet.

Fair og transparent behandling af personoplysninger
Ved indsamlingen af personoplysninger oplyser vi om, hvilke oplysninger, vi opbevarer og til hvilket formål. Der oplysnes herom på tidspunktet for indsamling af personoplysningerne.

Informationssikkerhed
Oplysningerne opbevares dels i papirform på Kontoret, som er aflåst når der ikke er personale til stede, dels som adressefiler i EDB-systemet, hvortil der kræves personlig kode.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet.

Udlevering af oplysninger
Vi udleverer ikke personoplysninger til tredjemand.

Indsigtsret
Alle har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om vedkommende. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for den

pågældendes identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis man anmoder om det, kan vi oplyse om de oplysninger, vi behandler om den pågældende. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Skriv til info@koldingselvhjaelp.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, under-
søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigel-
se er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Cookies
Når du besøger websitet koldingselvhjaelp.dk/, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, her kan den genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (ved trafikmåling på hjemmesiden), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her (Det anbefales ikke). Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du se en vejledning her.

Klager
Klager over vores behandling af personoplysninger skal rettes til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

333